Održivi razvoj

Posljednjih godina sve češće slušamo o važnosti održivog razvoja iako se rijetko definira što točno označava održivi razvoj. Danas postoji mnogo definicija održivog razvoja, no većina ih je izvedena iz definicije Svjetske komisije za okoliš i razvoj. Svjetska komisija za okoliš i razvoj je 1987. definirala je održivi razvoj kao “razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija bez ugrožavanja budućih generacija u zadovoljavanju svojih potreba”.

Većina današnjih interpretacija navedene definicije održivog razvoja temelji se na međupovezanosti tri temeljne odrednice: ekonomskoj, društvenoj i ekološkoj. Ekonomska komponenta označava stabilnost gospodarstva, ekonomsku efikasnost i isplativost te porast blagostanja ljudi. Društvena komponenta obuhvaća povećanje socijalnih prava, zaštitu svakog pojedinca i poticanje kulturoloških razlika. Ekološka komponenta uključuje zaštitu i smanjenje uništavanja okoliša, očuvanje bioraznolikosti i racionalnu uporabu obnovljivih resursa.

Važnost održivog razvoja prepoznata je i na razini Ujedinjenih naroda koji su u siječnju 2015. godine donijeli 17 ciljeva održivog razvoja. Ciljevi održivog razvoja nastavak su na Milenijske ciljeve razvoja kojima je za cilj bio smanjenje ekstremnog siromaštva u razdoblju od 2000. do 2015. godine. Ciljevi održivog razvoja međusobno povezani te su zamišljeni kao nacrt za postizanje bolje i održive budućnosti za sve. Oni su temeljeni na globalnim izazovima s kojima se suočavamo, a najviše se odnose na siromaštvo, nejednakost, klimatske promjene, uništenje okoliša, mir i pravdu.

Ciljevi održivog razvoja su:

 1. SVIJET BEZ SIROMAŠTVA – ekonomski rast mora biti uključiv kako bi osigurao održivost poslova i promicao jednakost

 1. SVIJET BEZ GLADI – sektor hrane i poljoprivrede nudi ključna rješenja za razvoj i iskorjenjivanje gladi

 1. RAZVOJ ZDRAVLJA I DOBROBITI LJUDI – osiguranje zdrvalja i dobrobiti za sve

 1. KVALITETNO OBRAZOVANJE – kvalitetno obrazovanje je temelj unaprijeđenja ljudskih života i održivog razvoja

 1. JEDNAKOST SPOLOVA – jednakost spolova nije samo temeljno ljudsko pravo nego i neophodna sastavnica mirnog, održivog i naprednog društva

 1. ČISTA VODA I SANITETNI UVJETI – čista i dostupna voda za sve je osnovni dio svijeta u kojem želimo živjeti

 1. PRISTUPAČNA I ČISTA ENERGIJA – energija je neophodna za gotovo sve velike izazove i prilike

 1. PRISTOJAN RAD I EKONOMSKI RAST – održivi ekonomski rast zahtjeva društva koja će stvoriti uvjete koji omogućavaju ljudima kvalitetne poslove

 1. INDUSTRIJA, INOVACIJE I INFRASTRUKTURA – investicije u infrastrukturu, industriju i inovacije od ključne su važnosti za postizanje održivog razvoja

 1. SMANJENJE NEJEDNAKOSTI – univerzalne politike s pažnjom posvećenoj potrebama marginaliziranih grupa

 1. ODRŽIVI GRADOVI I ZAJEDNICE – budućnost u kojoj gradovi pružaju prilike za sve, uz pristup energiji, smještaju, transportu i dr.

 1. ODGOVORNA POTROŠNJA I PROIZVODNJA – osiguranje praksi održive potrošnje i proizvodnje

 1. AKCIJA ZA KLIMU – klimatske promjene su globalni izazov koji utječe na sve, svugdje

 1. ŽIVOT POD VODOM – pažljivo gospodarenje ovim neophodnim resursom ključ je održive budućnosti

 1. ŽIVOT NA KOPNU – održivo gospodarenje šumama, zaustavljanje gubitka bioraznolikosti i degradacije tla

 1. MIR, PRAVDA I SNAŽNE INSTITUCIJE – pristup pravdi za sve i izgradnja učinkovitih institucija na svim razinama

 1. PARTNERSTVO – oživjeti globalno partnerstvo za održivi razvoj