Klimatske promjene – razgovor sa Zelenom akcijom

Zelena akcija je osnovana u siječnju 1990. godine kao Zelena akcija Zagreb, a ove smo godine proslavili 30 godina postojanja. Prve teme kojima se Zelena akcija bavila bile su vezane uz otpad. No, kao i mnogo drugih organizacija civilnog društva, i Zelena akcija je potekla iz ekološke i mirovne inicijative Svarun koja se fokusirala na borbu protiv nuklearne energije i na priziv savjesti. Prva kampanja u koju smo krenuli nakon osnivanja bila je antiratna kampanja. Dakle, Zelena akcija korjene vuče iz antinuklearnog i mirovnog pokreta te smo vjerojatno od samog početka bili svjesni da se, bez obzira na naše ime, ne želimo baviti samo okolišem, već da imamo društvenu odgovornost reagirati na ono što je u tom trenutku najvažnije.

Svojim radom želimo doprinijeti unaprjeđenju sustava zaštite okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini na način da potičemo promjene kroz kampanje, nenasilne direktne akcije, projekte, sudjelovanje javnosti u donošenju odluka i sl. Cilj našeg djelovanja je zaštita okoliša i prirode te poticanje razvoja prema niskougljičnom društvu pri čemu se vodimo principima društvene pravde i sistemske promjene.

Zelena akcija postiže svoje ciljeve zajedničkim djelovanjem profesionalnog tima i volontera_ki te suradnjom s drugim organizacijama uz sudjelovanje javnosti. U prvih 30 godina našeg postojanja, možemo reći kako smo zabilježili brojne uspjehe i proveli preko 30 kampanja. Primjerice, zaustavljeni su mnogi štetni projekti, poput termoelektrane u Lukovom Šugarju, projekt „Družba Adria“, hidroelektrana Ombla, termoelektrana Plomin C, spalionica otpada u Zagrebu, spriječeno  je istraživanje nafte i plina u Jadranu, itd.

ZA je imala i ključnu ulogu u najvećoj kampanji civilnog društva „Ne damo našu Varšavsku“ koja je imala velik broj neizravnih pozitivnih posljedica, poput izmjena zagrebačkog Generalnog urbanističkog plana te senzibiliziranja javnosti za teme prostornog planiranja i javnog interesa. Ta je kampanja nesumnjivo bila poticaj ostalim sličnim inicijativama u Hrvatskoj kao npr. „Srđ je naš“, „Savica za Park“, ali i u regiji, primjerice u Srbiji i BiH, gdje je javnost snažno krenula u obranu javnog prostora.

Kao posljednjih 30 godina, i dalje se bavimo mnogobrojnim temama. Među najvećima I najvidljivijima su svakako problemi s gospodarenjem otpadom u Zagrebu, ali i nacionalno, kao i općenito upravljanje Gradom Zagrebom – od otpada i smanjenja zelenih površina do prekomjerne gradnje i raznih malverzacija. To je jedna velika tema kojom se bavimo skoro 20 godina i pomak je spor, ali ono što je vrlo pozitivno jest da se sve više građanki i građana te lokalnih incijativa pokreće i uključuje.

Druga važna tema su energetika i klimatske promjene. Tu bih istaknula kao posljednju veću aktivnost kampanju protiv LNG terminala na Krku, ali i rad na novim vladinim strategijama. A ove smo se godine okušali prvi put i u jednoj humanitarnoj crowdfunding kampanji – Zrala sunca-svjetlo nade – zahvaljujući kojoj smo uspjeli isntalirati 6 solarnih sustava ljudima koji nemaju struju po vise godina ili desetljeća u Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

Osim toga, programsko djelovanje ZA još uključuje promet, bioraznolikost, javna i zajednička dobra, zagađenje plastikom, pravo okoliša, a svakako bih istaknula i naše vrijedne servise bez kojih ZA ne bi bila ista – Zeleni telefon, Aktivističku grupu i Biciklopopravljaonu.

Uz kampanje, tijekom kojih su korištene mnogobrojne metode poput performansa, direktnih akcija, prosvjeda, peticija, referenduma, javnih tribina, itd., provodimo i aktivnosti poput edukacija, seminara, konferencija i sl. Inzistiramo na sintezi zaštite okoliša i društvene pravde te nastojimo da naše ulične akcije prati i visoka kvaliteta edukacije o obnovljivim izvorima energije, gospodarenju otpadom, pravu na pristup informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju, itd. Isto tako, u Zelenoj akciji, uz Zeleni telefon, kao najstariji besplatni servis građanima i građankama, osiguravamo i besplatnu pravnu pomoć u pitanjima okoliša kao i Biciklopopravljaonu, besplatni servis za popravak bicikala u sklopu kojeg se i doniraju bicikli potrebitima.

Naša najstarija edukativna aktivnost je svakako Jesenski eko-seminar koji se održava redovno već više od 20 godina. Imamo i druge aktivnosti koje osmišljava i provode članovi i članice naše Aktivističke grupe, u potpunosti volonterski. To je primjerice Okolišni filmski festival, koji se održava već sedam godina, projekti pošumljavanja opožarene Dalmacije, itd.

Provodimo i brojne projekte poput „Škola održivosti – obrazovanjem do aktivnog građanstva i društvene jednakosti” kojeg Zelena akcija provodi u partnerstvu s nekoliko škola, a s kojima razvijamo kreativne i praktične vizije održivosti. Ili poput projekta „Partneri za prirodu“, financiran putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, a čiji je cilj izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednice.

Također, i dalje surađujemo i dajemo podršku lokalnim građanskim inicijativama I organizacijama diljem Hrvatske, ali i regije, a zadnjih godinu dana i novim inicijativama poput „Fridays 4 Future”.

Dugi niz godina smo aktivna članica najveće mreže okolišnih organizacija na svijetu – Friends of the Earth International.

 

Marija Mileta
Asistentica na Programu klimatskih promjena i Voditeljica komunikacija