Plastika fantastika 2. dio – Vrste i problem plastike

Plastika je skupni naziv za grupu umjetnih organskih polimera. Plastični materijali su, zahvaljujući maloj gustoći, velikoj čvrstoći, izolacijskim svojstvima,  lakoći oblikovanja i dr., prisutni u svim sferama ljudskog života. Od plastičnih materijala izrađuje se mnoštvo predmeta, od vrećica do neprobojnih oklopa, od boca do medicinskih pomagala, od tkanine do dijelova za računala. 

 

Danas postoji preko tisuću vrsta plastike. Vrste plastike mogu se razvrstati na mnogo načina, prema kemijskoj strukturi, procesu sinteze, fizikalnim svojstvima poput tvrdoće, gustoće i dr. Jedna od najvažnijih podjela je podjela prema trajnosti ili promjenjivosti oblika, tj. podjela na termosete i termoplaste. Termoseti ili duromeri su vrste plastike koji se mogu otopiti i oblikovati samo jednom. U njihovom proizvodnom procesu događaju se kemijske reakcije koje su nepovratne te se termoplasti nakon ponovnog zagrijavanje ne tope što ih čini nepogodnima za recikliranje.

Drugu skupinu čine termoplasti ili plastomeri, koji nakon zagrijavanja ne prolaze kemijsku promjenu u svom sastavu, što omogućava njihovo ponovno oblikovanje. Najčešće korišteni termoplasti, a ujedno i najčešće korištene vrste plastike, su polietilen (PE), polietilentereftalat (PET), polipropilen (PP), polistiren (PS) i polivinil-klorid (PVC). Termoplasti su, zbog mogućnosti ponovnog oblikovanja nakon zagrijavanja, pogodni za recikliranje.

Vrste plastike u svakodnevnoj uporabi najlakše je razlikovati prema oznakama koje se nalaze na proizvodu ili pakiranju.  Za označavanje plastike koriste se oznake u obliku trokuta od strelica unutar kojih se nalaze brojevi od 1 do 7. 

Broj 1 označava polietilentereftalat, tj. PET. Ova vrsta plastike najčešće se koristi za izradu boca za razne napitke.

Broj 2 označva politelien velike gustoće, tj. HDPE. Ova vrsta plastike najčešće se koristi za izradu igračaka, vodovodnih cijevi i spremnika za kemikalije.

Broj 3 označva polivinil-klorid, tj. PVC. PVC se koristi za izradu prozora i vrata, vrećica, bankovnih kartica i dr.

Broj 4 označava polietilen male gustoće, tj. LDPE koji se najčešće koristi za izradu folija i ambalaže.

Broj 5 označava polipropilen, tj. PP. Polipropilen se najčešće koristi za izradu umjetnih tkanina.

Broj 6 označava polistien, tj. PS. Polistiren se najčešće koristi za izradu jednokratnog pribora za jelo, spremnika za hranu. U ekspandiranom obliku koristi se kao izolacija.

Broj 7 označava ostale vrste plastike, kao što su BPA, polikarbonati i lexan. 

 

Zbog svoje prilagodljivosti i raznovrsnosti, plastika je postala najpraktičniji materijal na svijetu. No zbog nekontroliranog bacanja i odlaganja plastičnog otpada stvaraju se ogromne količine otpada koje imaju drastične posljedice na okoliš. Plastika se, kao umjetni materijal, jako teško razgrađuje, što znači da sva plastika koja se bacila u okoliš još uvijek postoji. SVake godine milijuni tona plastike završi u morima i oceanima, uzrokujući smrt velikog broja životinja koje plastiku zamijene s hranom ili se jednostavno zapetljaju u plastiku. Znanstvenici procijenjuju da će do 2050. u moru biti više plastike nego ribe.

 

Osim velikih komada plastike, problem uzrokuju i sitni komadići plastike i plastična vlakna, poznata kao mikroplastika. Znanstvena istraživanja pokazala su da se mirkoplastika nalazi u trećini riba, rakova i školjkaša. Na taj način plastika ulazi i u prehranu čovjeka, što uzrokuje razna oboljenja i zdravstvene probleme.

 

Svatko od nas može pomoći u rješavanju problema s plastikom jednostavnim promjenama u ponašanju kao što je korištenje platnenih torbi za kupovinu, izbjegavanjem plastike za jednokratnu uporabu (čaša, pribora za jelo, slamki i dr.), kupovina namirnica koje nisu pakirane u suvišnu plastiku i razvrstavanjem plastičnog otpada u  odgovarajuće spreminke.