Važnost volonterstva u održivom razvoju društva

Održivi razvoj društva je život u skladu s tri glavna aspekta, socijalnim, ekološkim i ekonomskim. Volonterstvo je plemenito djelovanja gdje svoje vještine, znanja i iskustva dajemo drugima. Ali koja je poveznica volonterstva i održivog razvoja?

Održivi razvoj društva je život u skladu s tri glavna aspekta i to socijalni, ekološki i ekonomski. Socijalni aspekt se bavi odnosima, komunikacijom, suživotom s drugim ljudima, ekološki aspekt se brine za osviještenost prema zaštiti okoliša i prirode, ekonomski aspekt se brine da imamo sve potrebne uvjete za život ali da ne narušavaju prirodnu ravnotežu. Važno je napomenuti da su sva tri aspekta važna jer jedan podupire drugi. Jedna od glavnih odlika u održivom razvoju je da fokus stavljamo na osobnu promjenu koja dolazi iz nas samih. S mijenjanjem svojih navika, stavova, karaktera možemo značajno inspirirati i potaknuti druge na pozitivne promjene. Održivi razvoj potiče pojedince i društvo na stvaranje pozitivnih odlika kao što su strpljenje, samilost, nesebičnost, tolerancija, prihvaćanje različitosti, balansa itd. Razvijanjem navedenih odlika osoba stječe znanje i iskustvu da sve članove društva iz okoline promatra kao važne članove koji doprinose funkcioniranju sustava. Mogli bismo reći da je osobni razvoj kao dio socijalnog aspekta važna baza na koju se nadograđuju ostale komponente. Osoba ako je povezana sa sobom i svojim potreba i razumije svoj uvjetovani položaj u univerzumu lakše će razviti stavove i navike iz ostala dva aspekta održivog razvoja. Razvijanjem inteligencije osobe postaju osjetljivije na sve članove oko sebe te tako doprinose razvoju društva kao jednog velikog tima. Mogli bismo reći da je glavni cilj osobnog razvoja, u kontekstu održivog razvoja, imati: kvalitetnu edukaciju i znanje, raditi na osobnim pozitivnim promjenama te stečeno znanje staviti u praksu da steknemo osobna iskustva. Tako znanje postaje realizirano znanje i ima punu vrijednost.
S druge strane imamo volontiranje kao jedan od odlika društvenog djelovanja koji pomaže razvoju društva kroz nesebično davanje sebe bez očekivanja ičeg zauzvrat. Volonterstvo je plemenito djelovanja gdje svoje vještine, znanja i iskustva dajemo drugima. Međutim kroz volonterstvo možemo puno toga i naučiti, razviju nove vještine, upoznati zanimljive osobe, razviti nove poslove odnose i sl. Važno je znati da volonterstvo ne poznaje granice, godine, boje kože, jezike, znanja. To je upravo velika blagodat volonterstva jer oplemenjuje karakter osobe, pomaže stjecanju pozitivnih osobina kao empatija, timski rad, tolerancija, razumijevanju drugih i sl.
Volontersko djelovanje u društvu značajna doprinosi: pomaganju drugima, razvoju osobnih vrijednosti, poticanje upoznavanja i kasnije mogućeg zapošljavanju osoba. Upravo su to tri glavna aspekta koja su baza održivog razvoja društva. U održivom razvoju i u volonterstvo glavni cilj da postanemo svjesni što i kako radimo te kako naše djelovanje utječe na druga živa bića. Volonteri kao takvi su praktični primjer kako vrijednosti održivog razvoja primjenjivati u svakodnevnom životu.

Mile Drača, O.A.ZA. – Održiva Alternativa Zajednici